Z pohledu uživatele

Uživatelská část umožňuje snadné a rychlé vložení údajů o odpracovaném čase. To je prováděno buď přímým zadáním nebo výběrem ze seznamu projektů a seznamu často opakovaných úkonů. Program také umožňuje snadným způsobem účtovat podle advokátního tarifu.

Obsluha programu je uzpůsobena tak, aby zapisující osoba nemusela nikdy posunovat ruce z klávesnice na myš, což ještě zrychlí práci zručné asistentky. Ani uživatel upřednostňující práci s myší však nepřijde zkrátka, program lze totiž obsluhovat oběma způsoby.

Pro zrychlení práce lze při vykonání jednoho úkonu pro více klientů již zapsaný záznam použít po prvním zadání ještě jednou pomocí zvláštního tlačítka. Pak je nutné pouze rozdělit pracovní čas mezi jednotlivé klienty. Existující záznamy lze samozřejmě v uživatelské části dále editovat.

Z pohledu manažera

Manažerská část programu má osm samostatných modulů, které slouží k detailnímu nastavení a k tvorbě vyúčtování. V tomto modulu administrátor systému přiděluje oprávnění jednotlivým pracovníkům. Ti tak mohou mít právo zadávat údaje o odpracovaném čase jen pro vybrané případy či vybrané klienty nebo jim může být přiděleno právo vytvářet vyúčtování. Práva k zápisu lze také delegovat (pracovník s právem k úpravám může delegovat právo k zápisu například na své podřízené) Program také umožňuje omezit skupiny úkonů, které má vybraný pracovník právo zadávat (odpracované hodiny, telefony, ostatní výdaje) nebo zamezit přístupu pracovníka k citlivým údajům (cena účtovaná klientovi). Celá oblast je chráněna hesly.

V této části se také editují informace o vyúčtování všech případů všech klientů a je zde i nastavení aktuálních hodinových sazeb jednotlivých pracovníků s přehledem změn těchto sazeb.

Manažerská část programu umožňuje vytvoření přehledu práce a úkonů a uživatel pak přesně podle svých požadavků vytvoří konečné vyúčtování pro klienta. Do vyúčtování je možné snadno zapracovat i výdaje za cestovné, kolky a další výdaje. Samostatný modul slouží k přiřazení hovorného za telefony a faxy jednotlivým klientům a případům. Po načtení souboru, který je výstupem z telefonu, se zobrazí seznam všech telefonátů.

Konečné vyúčtování lze vytvořit podle pracovníka, případu, klienta nebo časového období. Lze tak získat nejen vyúčtování pro klienta, ale i souhrnný přehled o práci celé kanceláře. Položky vyúčtování lze podle mnoha parametrů zadaných do filtru třídit a jednotlivé položky filtru lze libovolně kombinovat. Samozřejmostí je výpočet základu DPH z celkové ceny.